2015


Naslov:

“Prokrastinacija ili zamena teze o prostoru i gradnji u Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije iz 2015 – Procrastinatus aut Replacement Thesis in Spatio et Constructione Legis Super Planning et Constructione in Serbia ex 2015”

English: “Procrastination or replacement of the weight of the space and the construction of the Law on Planning and Construction of the Republic of Serbia in 2015 – – Procrastinatus aut Replacement Thesis in Spatio et Constructione Legis Super Planning et Constructione in Serbia ex 2015”

Stranice / Pages: 476.

ISBN 978-86-87451-57-5.

COBISS.SR-ID 219156748, Godina/ Year: 2015.


Naslov:

“Prokrastinacija ili zamena teze o prostoru i gradnji u Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije iz 2015 – Procrastinatus aut Replacement Thesis in Spatio et Constructione Legis Super Planning et Constructione in Serbia ex 2015”

English: “Procrastination or replacement of the weight of the space and the construction of the Law on Planning and Construction of the Republic of Serbia in 2015 – – Procrastinatus aut Replacement Thesis in Spatio et Constructione Legis Super Planning et Constructione in Serbia ex 2015”

Stranice / Pages: 476.

ISBN 978-86-87451-57-5.

COBISS.SR-ID 219156748, Godina/ Year: 2015.


Naslov:

“Quid est enigma u izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije iz 2015 godine : (conclusio et comments)”

English: “Quid est enigma in the amendments to the Law on Public Procurement of the Republic of Serbia in 2015 : (conclusio et comments)”

Stranice / Pages: 398.

ISBN 978-86-87451-53-7.

COBISS.SR-ID 218574604, Godina/ Year: 2015.


Naslov:

“Biciklizmom protiv urbanog stresa u gradu Beogradu”

English: “Cycling Against Urban Stress in the City of Belgrade”

Stranice / Pages: 83.

ISBN 978-86-87451-52-0.

COBISS.SR-ID 217292812, Godina/ Year: 2015.


Naslov:

“De lege lata : ANALITIČKO – SINTETIČKA KLASIFIKACIJA POVERENE NADLEŽNOSTI OPŠTINSKE UPRAVE GRADSKE UPRAVE OPŠTINE ČUKARICA U GRADU BEOGRADU

English: “De lege lata : analytical-synthetic classification of original and delegated competence of the municipal administration city Administration Čukarica municipality in Belgrade.”

Stranice / Pages: 488.

ISBN 978-86-87451-51-3,

COBISS.SR-ID 216644876, Godina/ Year: 2015.


Naslov: “De lege lata : analitičko-sintetička klasifikacija izvorne i poverene nadležnosti Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda”.

English: “De lege lata : analytical-synthetic classification of original and delegated competence of the Secretariat for Transport, City Government of Belgrade”.

Stranice / Pages: 380.

ISBN 978-86-87451-50-6, COBISS.SR-ID 216086284;

Godina/ Year: 2015. 


Naslov:

“Zamena teze o prostoru i gradnji u Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije = Replacement Thesis in Spatio et Constructione Legis Super Planning et Constructione in Serbia”.

English: “Replacing the thesis about the area and the construction of the Law on Planning and Construction of the Republic of Serbia = Replacement Thesis in Spatio et Constructione Legis Super Planning et Constructione in Serbia”.

Stranice / Pages: 464.

ISBN 978-86-87451-49-0

COBISS.SR-ID     215613708

Godina/ Year: 2015.


Naslov:

“Koliko ne / znam o zakonskom postupku sprovođenja javnih nabavki u Republici Srbiji”

English: “What I Do not Know About Legal Proceedings Public Procurement in Republic of Serbia”

Stranice / Pages:  457.

ISBN 978-86-87451-47-6

COBISS.SR-ID     213239308

Godina / Year: 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *